ПРЕДСТАВЯНЕ

София Вергилова-Георгиева е родена през 1989 година. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен. Бакалавър завършва в катедра „Международни икономически отношения“ в СА „Д.А Ценов“ в град Свищов. Магистратура защитава в катедра „Вътрешен одит“ към катедра „Стопански и финансов контрол“, а през 2017 година придобива образователна и научна степен Доктор по икономика. Общински съветник в Община Свищов, на тези избори София се явява с номер 102 в листата на „БСП за България“ във Велико Търново.

#

НОВИНИ

Открихме предизборната кампания на Коалиция БСП за България.


Дата: 16.05.2024

София Вергилова е новият председател на БСП Свищов


Дата: 22.01.2024

Местни избори 2023


Дата: 01.11.2023

Община Свищов - по-добро място за живот с номер 1


Дата: 21.10.2023

Среща с жителите на с. Ореш


Дата: 21.10.2023

Среща с жителите на Александрово и Червена


Дата: 20.10.2023

© 2024 Всички права запазени. Създадено от БСП Свищов